5 tips för att öka takten i er produktutveckling

image

Har ni varit med om att goda idéer fastnar på idéstadiet och att det är svårt att få saker gjorda?

Vi på Panelista hjälper företag att snabbt få nya kundinsikter för att kunna fatta bättre beslut. Men många gånger räcker det inte med insikter eller goda idéer. I den här artikeln ger vi våra bästa tips för att få fart på produktutvecklingen i en organisation.

Vi möter dagligen företag och organisationer som har utmaningar med sin produktutveckling. Vanliga symptom är till exempel:

  • För många goda idéer som utforskas (och läggs på is) och för få som snabbt skapar värde.
  • Det finns ingen leveranskapacitet/team som kan leverera på behov inom rimlig tid.
  • Leveranskapacitet i produktteamen motsvarar inte förväntan i organisationen.
  • Toppstyrd prioritering långt från verkligheten och dåligt med mandat i produktteamen där kunskapen finns.
  • Långa förstudier och stora implementeringsprojekt istället för saker som utforskas och levereras löpande av teamen i mindre delar.

Detta är våra fem bästa tips för hur man kan angripa dessa problem och var man kan läsa mer om det:

#1: Inför en prioriteringsmodell

Skapa en struktur för att prioritera hårt och tidigt. Utforska inte fler saker än vad det finns leveranskapacitet för, satsa resurser på att utöka leveranskapaciteten istället. Ett exempel på en enkel prioriteringsmodell som vi gillar är ICE (Impact Confidence Ease).

#2: Förändra investeringsmodellen

Släpp tanken om investering i individuella funktioner eller projekt. Investera istället i leveranskapacitet och se till att rätt saker görs, mäts, och följs upp. Om man använder en prioriteringsmodell så kommer man ändå ta hänsyn till vilken effekt en enskild funktion bör ha jämfört med andra. Ett vanligt hinder för detta är organisationers investerings- och budgetmodeller.

#3: Etablera en produktledning

Tryck ner mandat i organisationen. Företagsledningen skapar mål och förutsättningar och följer upp. Produktledningen beslutar löpande om hur och vad. En blandning av strategiska och operativa personer.

#4: Skapa självgående team kring värdeströmmar

Sätt ihop ett tvärfunktionellt team med tydligt produktägarskap för en hel värdeström och de kompetenser som behövs för att lösa problem över tid. Med små självgående team med ansvar för hela produktens livscykel kan man angripa flera av de problem som ofta kommer med stora projekt. Fatta många små beslut istället för få stora och närmare det de berör.

#5: Skala utveckling med startup-team

I större mer trögrörliga organisationer kan det vara så att tiden eller engagemanget för att åstadkomma ökad förändringstakt inte finns, eller att det tar för lång tid. Ett framgångsrikt recept som vi själva har erfarenhet av är att då bilda en mini-organisation/virtuell startupkring ett specifikt område utanför organisationen för att öka förändringstakten. Detta kan sedan fungera som en katalysator för andra initiativ och växa organiskt utanför organisationen eller bli en del av den.

Panelista är ett kraftfullt verktyg för alla personer och organisationer som vill involvera sin målgrupp när de skapar nya produkter eller tjänster. Om du arbetar med innovation, produktutveckling, affärsutveckling, kundundersökningar, användarupplevelse eller liknande kommer du att ha stor nytta av att använda Panelista i ditt arbete.