Bilia effektiviserar sin affärstutveckling

Bilia stärker och effektiviserar sin affärsutveckling med hjälp av Panelista. Med paneler och touchpoints kan Bilia testa nya grepp att involvera kunder i utveckling av sina tjänster och erbjudanden.

image

Bilia

Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare och erbjuder allt du behöver när du vill äga eller använda en bil. Det har alltid varit viktigt för Bilia att ha en personlig relation med sina kunder - konceptet med personliga servicetekniker är ett bra exempel på just det. När man ville ta sin kunddialog till nästa nivå valde man att kontakta Panelista för att tillsammans, på ett enkelt och effektivt sätt, involvera sina kunder i utvecklingen av Bilias tjänster och erbjudanden.

Johan Hilmersson, affärsutvecklare på Bilia berättar:

“För att kunna affärsutveckla Bilia och ta fram konkreta tjänster, som är intressanta för våra kunder, måste vi så klart veta vilka behov våra kunder har. Jag insåg hur många fördelar det finns med den direktkontakt som Panelista skapar, där vi i teamet lätt och snabbt kan föra en dialog med våra kunder. Det kan handla om att vi på djupet vill förstå vilka behov vi behöver möta, hur tjänster ska vara utformade, eller hur vi ska prioritera. 

Tack vare Panelista och deras servicedesigner Jessica Litzel har det varit otrolig smidigt att använda verktyget för att samla in kundernas behov och önskemål. Tillsammans gick vi igenom allt ifrån vilka kunder vi ville bjuda in till vår digitala panel, hur vi skulle hitta rätt personer och vad vi behövde göra för att skapa ett engagemang. Dessutom har Panelista-teamet hjälpt oss med bra formulerade frågor som bjuder in till värdefull input från kunderna!"

Med Panelistas hjälp bjöd Bilia in ett hundratal befintliga kunder till den digitala panel som nu fungerar som en direktlänk mellan Johans team på Bilia och ett gäng engagerade Biliakunder. Bilia vill ta reda på hur kunderna ser på dem som företag och viktigast av allt; vilka behov av tjänster man har för att komma vidare i affärsutvecklingen. Genom Panelista har man nu även möjlighet att dyka ner i detalj och ställa frågor kring specifika beteenden och preferenser i olika scenarios.

I nästa steg har man bjudit in några av de paneldeltagare som visat extra stort engagemang till en så kallad Live Panel. Här får Bilia en unik möjlighet, att genom Panelista, fördjupa samtalet och hålla en livlig dialog mellan medarbetare och kunder. En bonus är att det uppstår dialoger även kunderna emellan som Bilia kunnat ta del av. Tack vare panelen kan man nu synliggöra olika beteenden, behov och uppfattningar för att skapa ett nyttigt koncept som man sen kan iterera och validera tillsammans med samma paneldeltagare.

Johan berättar vidare: “Nu tittar vi på hur vi kan skapa feedbackloopar i delar av kundresan där vi känner att vi vill utveckla kundupplevelsen eller erbjudandet ytterligare. Med personliga videofrågor som vi med hjälp av Panelista kan placera ut vid rätt tillfälle i kundresan, både digitalt och fysiskt, får vi möjligheten att enkelt fånga upp värdefull feedback och skapa djupa kunddialoger.” 

Tillsammans med Panelista-teamet har man kontinuerliga avstämningar för att säkerställa att arbetet ger de resultat man önskar och livliga samtal förs om de nya insikter, kommentarer och frågeställningar som känns extra spännande.

“Det har aldrig känts lättare och mer stimulerande att interagera med våra kunder. Dessutom ger det inte bara resultat - det ger också bra känslor av att se hur engagerade kunderna faktiskt är. Vad kan väl vara starkare än att ha med kundens röst i hela utvecklingsprocessen? Att kunna utveckla våra tjänster och veta att kunderna efterfrågat det, svart på vitt.”

Läs mer om Panelista här .