Bonnierförlagen inser vikten av att lätt kunna agera på nya idéer

Panelista har verkligen överträffat förväntningarna kring värdet - hur mycket vi lär oss och kan fördjupa oss.

Kunder och läsare som är med i panelerna berättar att de verkligen gillar verktyget. Panelista gör det lätt, snyggt och kul att vara med och bidra.

image

Kristina Thorén, customer insight manager

Bonnier

Bonniers Bokklubbar ingår i Bonnierkoncernen eller Bonnier Group som är en familjeägd mediekoncern med bas i Sverige. Bonnierkoncernen grundades av Albert Bonnier 1837 och ägs fortfarande av medlemmar ur släkten Bonnier. Bonnierkoncernen är idag verksam i 16 länder och omfattar c:a 175 företag, t.ex: Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Bonnier Tidskrifter, Svensk Filmindustri och Mittmediakoncernen.

Vi på Panelista hade ett intressant samtal med Kristina Thorén som är customer insight manager på Bonniers Bokklubbar och Bonnierförlagen.

Du är redan igång med tre paneler. Hur går det?

Det går väldigt bra! Deltagarna visar ett överraskande stort engagemang. De kunder och läsare som är med i panelerna berättar att de verkligen gillar verktyget, som är snyggt och enkelt att använda. Det gör mig glatt överraskad att det går så smidigt att få kvalitativa insikter så ofta, vilket är till stor hjälp i vår utveckling.

Bonnierförlagen inser vikten av att lätt kunna agera på nya idéer.

Bokbranschen är i stor förändring med nya läsarbeteenden, växande e-handel, nya format som e-böcker och ljudböcker och samtidigt ett ökat intresse för läsande. I egenskap av landets ledande förlagshus är det såklart oerhört viktigt för Bonnierförlagen att förstå de olika kundbehov och önskemål som finns, för att kunna fortsätta utveckla och förbättra sina mera träffsäkra tjänster och erbjudanden till läsarna. Även om Bonnierförlagen är ett stort företag, som varit med länge, har de kommit långt med att ställa om sin organisation och bli mer snabbrörliga. De arbetar för att lätt kunna agera på nya idéer och ha en agil utveckling av verksamheten.

Kristina definierade tidigt behovet av ett verktyg för både kvantitativa och kvalitativa insikter. Det är viktigt att kunna gräva djupare, fråga varför och förstå!

“Vi vill fördjupa relationen med våra kunder men det ska inte bli ett stort projekt varje gång vi vill fråga dem något. Det måste vara lätt att fråga. För oss har det varit ett otroligt framsteg att börja använda Panelista.”

Djupintervjuer och fokusgrupper är ett smalt arbetssätt som tar tid och kräver mycket förberedelser. Vi nådde i princip bara ut i stockholmsområdet tidigare. Nu har vi ett verktyg som är snabbt och lättillgängligt - På sätt och vis blir det också mer representativt, för nu når vi läsare över hela landet.

Fler paneler - ett sätt att arbeta kvalitativt med olika målgrupper.

En utmaning man står inför som stor aktör med många kunder är att kunderna är så olika. För vissa är den fysiska boken en livsstilsfråga, medan andra brinner för läsningen på ett annat sätt. Bonnierförlagen har därför valt att prata med sina kunder genom tre olika paneler.

Den första panel man startade var Bokklubbspanelen för medlemmarna i Sveriges största bokklubb. Här ställer Kristina frågor på olika teman: Det kan röra tidningen som kommer varje månad, vad som påverkar själva läsupplevelsen, eller vad medlemmarna vill se mer av på hemsidan.

Den andra panelen Kristina drog igång heter SelmaStories Läsarpanel och involverar en bred grupp av läsare. Bonnierförlagen har sedan flera år haft en etablerad direktrelation med sina läsare genom exempelvis SelmaStories sociala medier och nyhetsbrev, bokcirkeln Kollektivet, förlagshemsidorna osv. Men de har nu tagit ännu ett steg närmare sina köpare och läsare genom panelen. Där har Kristina en levande dialog med läsarna och ställer till exempel frågor om läsvanor och läsbeteenden, drivande faktorer och läsarnas uppfattning om utbud osv.

För bara några veckor sedan startades Bookie-panelen. Bookie är en ny digital boktjänst i en alldeles egen nisch. “Även här är Panelista ett bra verktyg för att vi ska förstå våra kunder och kunna vidareutveckla vår tjänst redan från ett tidigt skede.”

“Vi har en stor medlemsbas och Panelista ger oss en ypperlig möjlighet att få till snabba feedbackloopar med dem så att vi snabbt kan agera på det vi ser. “

image

Hur jobbar du med dina tre paneler?

Vi ställer frågor på en jämn nivå ungefär två gånger i månaden. Det känns lagom ofta.

Den automatiska rapporten i Panelista är väldigt bra. Det blir tydligt och insiktsfullt för den som läser och lätt att ta till sig. För mig som gör highlights och skriver insikter är det bra med alla noteringar bredvid diskussionstråden och att jag kan välja vad som ska visas i rapporten och inte.

Böcker och läsning är ett område som engagerar. Det glädjer oss att det har blivit ordentlig fart i panelerna med en gång. Det är många som vill dela med sig av sina tankar och idéer!

Vad har överraskat dig mest?

Att det går så smidigt att få kvalitativa insikter så ofta! Det är till stor hjälp för vår utveckling.

Vad händer härnäst?

Många i organisationen är intresserade av panelerna och kommer med idéer kring vad vi ska fråga. Jag skickar ut rapporten brett hos oss och det är ett enormt intresse för insikterna. Så jag tror att fler kommer att bli ännu mer involverade i arbetet med panelerna framöver

P.S. Vilket är ditt bästa boktips just nu Kristina?

Shuggie Bain av Douglas Stuart! En helt otrolig debut som är delvis självbiografisk. Den handlar om fattigdom, medberoende och stor kärlek. En bok som blivit hyllad internationellt och nu gör succé även i Sverige.