Lindab förbättrar sin kundkommunikation

image

Innovationsprojektet har precis startat men vi har redan fått väldigt värdefull feedback som gör att vi kan förbättra, vidareutveckla och förfina vår kommunikation.” Camilla Andreasson och Malin Bengtsson - Lindab

Lindab

Lindab är en internationell koncern inom bygg- och ventilationssektorn, med cirka 5000 anställda. Huvudkontoret hittar du där företaget har sina rötter, i Grevie på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Nu är de igång med ett projekt där de använder Panelista i sitt innovationsarbete med att öka livskvaliteten för invånarna i Helsingborg.

Våren 2019 öppnade man en ny anläggning för forskning och utveckling i Helsingborg – Lindab Innovation Hub. Teamet har i uppdrag att utforska nya tekniker och affärsmodeller, samt att sprida information om hur man skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Vi på Panelista mötte upp Camilla Andreasson och Malin Bengtsson, från innovationshubben, för ett samtal om innovation och engagerade invånare.

”Varför bryr vi oss inte mer om vårt inomhusklimat?” skriver ni på er hemsida. Berätta mer om ert engagemang kring luften vi andas och hur Panelista kommer in i det hela.

Ett av våra tre huvuduppdrag på Innovationshubben är att öka medvetenheten kring inomhusklimat och vi jobbar med ett antal olika projekt som styr mot detta. Ett av dessa projekt är det vi kallar H22 invånarpanel.

Helsingborg står inför en stor välfärdssatsning där man vill ge sina invånare ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Man kallar projektet H22 - Ett City Expo där man sätter ljuset på allt som åstadkommits fram till 2022 helt enkelt.

Lindab är bland annat partner till H22 och ser projektet som en fantastisk plattform för att bedriva öppen innovation med Helsingborgs invånare. Ett av våra projekt inom ramen för H22 är ett pilotprojekt där vi bjudit in intresserade invånare i staden till en panel. Målet är att skapa engagemang och sprida kunskap om hur inomhusklimatet i våra hem påverkar vår livskvalitet. Med hjälp av Panelista ställer vi frågor och skapar dialog kring ämnet.

Hur tänkte ni när ni satte ihop er panel? Vilka ville ni ha med och hur fick ni tag på deltagare?

Vi ville ha med invånare som kände sig nyfikna på att mäta luften hemma och lära sig mer om vikten av ett bra inneklimat. De som ville vara med fick själva anmäla sig via en hemsida hos Helsingborgs stad där man kunde läsa om de olika pilotprojekten i staden.

Berätta lite om hur ni använder Panelista så här i uppstarten av er kontakt med invånarna. Vilken typ av frågor kommer ni till exempel att ställa till era panelister?

Vi började projektet med att ta en mailkontakt med våra paneldeltagare, för att sedan ha ett digitalt möte med dem. I de kommande stegen kommer Panelista att vara vår kommunikationskanal till deltagarna. All kontakt kommer ske via Panelista - dels så att vi kan informera om vad de som deltar förväntas göra, dels så att vi hela tiden kan följa upp projektet genom att ställa frågor och få svar.

Vi ställer frågor som hur de har upplevt uppstarten av projektet, vad de tycker om produkten (en monitor vid namn Air Bird som mäter kvaliteten på inomhusklimat), manualen och paketeringen. Vi använder också Panelista som vår kommunikation till deltagarna - till exempel att vi uppmanar dem att flytta monitorn till ett nytt rum i samband med att vi ställer en fråga.

Har ni redan nu i uppstarten av projektet fått några “Aha-upplevelser” eller på något sätt blivit förvånade över svar ni har fått från panelisterna?

Trots att projektet nyligen startat har vi redan fått väldigt värdefull feedback som gör att vi kan förbättra, vidareutveckla och förfina det vi gör - vår kommunikation, produkten, hur monitorn installeras och vår manual. Även om panelen inte består av så många panelister så är vi glatt överraskade av hur engagerade alla är och att de snabbt tar sig tid att svara på våra frågor och ge användbar feedback.

Berätta lite om de förväntningar ni har på projektet och hur Panelista och panelen ska hjälpa er nå ert mål.

En av målsättningarna är att skapa mer medvetenhet och intresse för inneklimatet och luftkvaliteten inomhus. Ett annat mål är att vi ska lära oss mer om målgruppen i sig – allmänheten. Hur tänker de när det kommer till ämnet? Finns det ett intresse av att förstå och lära sig mer? Och hur ställer man sig till att mäta sitt inneklimat? Finns det intresse av att förbättra inneklimatet om det upplevs dåligt? Finns det en betalningsvilja? Vad tycker man om utbudet av ventilations- och inomhusklimatprodukter idag?

Ja, du hör ju - frågorna tar aldrig slut. Vi upplever att Panelista är ett jättebra verktyg för oss när det gäller att komma i direktkontakt med såväl slutanvändare som andra viktiga målgrupper.

Tack Camilla och Malin för att ni tog er tid att svara på våra frågor, stort lycka till!