Massor av insikter från många med Panelista surveys

Med Panelista surveys får du möjlighet att skapa en serie frågor, med inramning från den personliga videon. Du placerar din survey som en knapp, länk eller QR-kod. När svaren kommer in får du ett flöde med svar och kan ställa följdfrågor. AI:n ger dig omedelbart en vass analys av all dialog. Du kan ställa frågor till hundratals kunder och snabbt få sammanfattning och insikter från deras svar.

Surveys passar perfekt när du vill veta lite mer om den du frågar eller vill passa på att ta vara på ett stort engagemang och ställa flera frågor. I den här artikeln berättar vi mer om hur surveys fungerar, samt inspirerande exempel från kunder och hur de använder sig av surveys i sitt dagliga arbete!

image

Med Panelista surveys kan du ställa en serie frågor till din målgrupp, både med olika svarsalternativ och fritextsvar för att uppmuntra till mer detaljerade svar. En survey kan exempelvis placeras som en QR-kod på ett evenemang, som en knapp på en webbplats eller skickas ut via e-post med en klickbar länk. Placeringen av din survey beror helt enkelt på var din målgrupp finns. Direkt när du skickar ut din fråga och svaren kommer in, så är vår AI på plats och jobbar. Den läser alla svar, sammanfattar och gör analys, plockar fram intressanta fynd och insikter åt dig. Dessutom får du utvalda kundcitat som stärker de insikter som lyfts fram. Det betyder att du kan skicka ut en survey, få in hundratals svar och ha en skarp analys och rapport redo på bara några timmar!

image

Inspirerande exempel

Skånetrafiken När Skånetrafiken ville veta mer hur resenärer använde sig av deras fysiska reskort var Panelista survey det självklara valet. De ramade in frågan med “Hur använder du ditt reskort?” och skapade snabbt en serie frågor om exempelvis resvanor, biljettanvändning och kommunikation. Frågorna skickades ut till drygt 45 000 kunder via e-post och fick ett omedelbart genomslag.

Med hjälp av AI-sammanfattningen fick de snabbt agerbara insikter och analys på flera plan som de kunde jobba vidare med direkt.

Region Västmanland placerade en survey på 1177.se för att få input från deras invånare gällande framtidens vård.
Region Västmanland placerade en survey på 1177.se för att få input från deras invånare gällande framtidens vård.

Region Västmanland Region Västmanland är ett annat exempel på riktigt bra användning av Panelista surveys. De placerade en survey på 1177.se för att lyssna av sina invånare om framtidens vård. Inom bara några dagar hade de fått 400 svar samt en automatiserad analys och rapport att dela med kollegorna.

Sveriges museum om Förintelsen En viktig målgrupp för Sveriges museum om Förintelsen är skolklasser och skolpedagoger som besöker museet. För att bättre förstå deras behov vid ett museibesök använder de sig av en survey som skickas ut via e-post till lärare efter besök på museet. Frågorna blir ett bra verktyg för att utvärdera guidning, miljöer, pedagogik och material som delas ut, samt för att fånga upp mer information om målgruppen. Genom Panelista surveys får de tillgång till snabba insikter om förbättringsområden och bekräftelse på egna hypoteser.