Simplitude & Panelista

image

Kul metod som skapar engagemang! Panelista är ett roligare sätt att skapa engagemang och lära oss mer. Vi vill förstå vad som sker i ute i verksamheterna i vår region på ett effektivt och personligt sätt. Vi fick mycket engagemang, det blev fylligare och bättre än vi vågat hoppas på!

Simplitude

Simplitude är strategisk innovationspartner och specialister på digital innovation. Företaget bildades för att hjälpa de som vill förverkliga sina ambitioner och få ut effekten av digitalisering och förbättra en lösning eller verksamhet. Vi på Panelista pratade med Fredrik Hoel, VD och Anna Bäckström, Senior Consultant på Simplitude om deras erfarenheter från att använda Panelista på ett nytt och spännande sätt i utvecklingsarbete i en region.

Simplitude kombinerar management, utveckling och design med fokus på strategiska frågor och har i sitt arbete sett att många företag kämpar med liknande utmaningar kring digital innovation.

“Vi har gjort digitala mognadsanalyser för många företag och på så sätt fått en hel del insikter om utmaningar med digitalisering som att det är svårt att hitta rätt kompetens, svårt att mäta digitalisering, och att många känner att de behöver göra något, att de ligger efter, men vet inte vad och hur” säger Fredrik. “Vi ser Panelista som ett verktyg och en metod för att hjälpa företag med att få snabba kundinsikter på distans i samband med förändrings- och förbättringsarbete.”

Hur Panelista hjälper Simplitude att förstå hur olika verksamheter jobbar med Digitalisering

Panelen Digitalisera Dalarna skapades för att förstå hur olika verksamheter i Dalarna jobbar med digitalisering, och för att paneldeltagarna skall kunna inspirera varandra.

“Vi vill få in insikter från verksamheter i vår region, hur de använder digitalisering, hur de kan utnyttja digitalisering för att förbättra sina verksamheter”, säger Anna. “Vi vill förstå vad som sker i ute i verksamheterna i vår region på ett effektivt och personligt sätt.”

“Vi försöker få företag att dela kunskap med varandra och inspirera varandra. Bryta ner tabut med att man inte förstår, för digitalisering kan vara svårt” fyller Fredrik i.

Lätt att komma igång med personliga videofrågor

Simplitude började med att bjuda in till sin panel genom personliga inbjudningar via mail och Linkedin från sitt personliga nätverk. “Alla på Simplitude bjöd in de personer de kände för att redan från början etablera den personliga känslan”, säger Anna och fortsätter, “Videoformatet är kul! Något annat än man är van vid. Det blir många skratt när man spelar in videon, och det är alltid spännande att se svaren som ger nya insikter varje gång.”

“Vi fick mycket engagemang redan första gången vi skickade ut en fråga. Det blev fylligare och bättre än vi vågat hoppas på” säger Fredrik. “Det är kul att videofrågorna skapar engagemang och att det känns personligt trots att det är digitalt.”

“Det som kan vara utmanande är att formulera frågorna så att de blir korta och tydliga, men ändå ger oss den typen av insikter vi är ute efter. Vi har så många bra bloopers nu att vi funderar på att släppa ut dem på sociala medier” säger Fredrik och skrattar.

“Men det är lätt att använda Panelista! Man förstår vad man ska göra, det känns intuitivt och smidigt!” förtydligar Anna.

Panelistas videofrågor ger engagemang och skapar en relation till många

Simplitude har inledningsvis fokuserat på frågor där de utforskar möjligheter med digitalisering som till exempel:

  • “Vem leder digitaliseringen i er organisation? “
  • “Vem tycker ni borde leda digitaliseringen?”
  • “Beskriv ett lyckat digitaliseringsprojekt, varför det var lyckat och vad ni fått för effekt."
  • “Vad är era utmaningar och möjligheter med att få ut effekten av era digitala satsningar?"
image

“Vi har fått jättebra respons! Framförallt i början. Vi märker att många har mycket annat på agendan just nu på grund av Corona. Vi har också en ambition om att växla frågeställare löpande, men hittills så har det varit Anna och jag som ställt frågorna”, säger Fredrik.

“Vi har tidigare gjort telefonintervjuer och tar då hjälp av ett externt företag som ringer. Det skapar dock ingen relation för oss, men är bättre för kunden än en enkät. Panelista passar allra bäst för att skapa en relation till många. Ingen är bättre på det. Jag kan tänka mig att det är väldigt bra för att lyssna på kunder också.”

Anna håller med och avslutar “Panelistas videofrågor är väldigt snabba jämfört med enkäter.”

Tack Fredrik och Anna för ett jätteintressant samtal! Läs mer om Panelista här .