Din verktygslåda för kundinsikter

image

Varför är det viktigt att veta vad kunderna behöver?

Analys och förståelse av användarbehov är en central utgångspunkt för produkt- och tjänsteutveckling. Det är allt vanligare att företag har egen kompetens inom t.ex. user experience, customer insights eller t.o.m. eget customer experience team. Men många företag lägger ut arbetet med kundinsikter på externa partners och riskerar på så sätt att hamna ännu längre från kunden.

När vi pratar med branschkollegor och kunder så kan det låta såhär:

“Oftast blir det att vi försöker spela kundernas roll istället för att faktiskt prata med dem…”

“Om jag ska vara ärlig så testar vi färdiga saker som det är lite sent att ändra på nästan varje gång…”

“Det blir alltid ett stort projekt att involvera målgruppen och ta hand om resultatet…”

I denna artikel beskriver vi några av alla olika tekniker och verktyg som finns tillgängliga för att bättre förstå verkliga kundbehov och att involvera kunder i produktutvecklingen. Vi förespråkar att man använder flera av dessa när man bygger upp sin egen verktygslåda för kundinsikter.

Avslutningsvis beskriver vi hur Panelista kan användas i detta sammanhang och hur det skiljer sig från andra verktyg.

#1: Fokusgrupper och djupintervjuer

Ett av de bästa sätten att få kvalitativa insikter och djupare förståelse för behov är att använda sig av fokusgrupper eller djupintervjuer. I en fokusgrupp sätter man samman ett antal personer som får frågor att diskutera kring ett specifikt ämne.

Djupintervjuer genomförs oftast enskilt med en person åt gången. Det är vanligt att man gör detta i tidiga utforskande stadier av projekt eller initiativ, men på grund av budget eller tidsskäl inte görs i löpande verksamhet.

Ett verktyg som vi gillar som kan underlätta vid bokning, koordinering och administration av intervjuer och fokusgrupper är verktyget 10to8 !

Styrkor

 • Fokus på kvalitativa insikter och djupare förståelse
 • Möjlighet att sätta sig in i underliggande behov
 • Möjlighet att få insikter utanför det man tänkt sig undersöka från början

Svagheter

 • Kräver ofta mycket framförhållning och planering
 • Kan vara dyrt och svårt att rekrytera rätt personer
 • Tar tid att sammanställa och analysera resultat
 • Kräver förkunskaper om intervjuteknik och metod för bästa resultat

#2: Enkäter

Vem har inte besvarat en kundenkät? Enkäter är kanske det mest frekvent använda sättet av företag för att få kund och användarfeedback. Enkäter används främst för kvantitativ feedback men kompletteras ofta med frågor i fritext. Det finns en mängd olika digitala verktyg som gör det snabbt och enkelt att komma igång med kundenkäter t.ex. Survey Monkey.

Styrkor

 • Snabbt och enkelt att sätta upp och skicka ut
 • Lätt att nå många på kort tid
 • Bra för mätning av nyckeltal som t.ex. NPS eller CES

Svagheter

 • Svårt att kunna ställa följdfrågor och få bakomliggande förståelse för behov
 • Kvalitativ feedback i enkäter ger oftast mest värde men tar tid att sammanställa
 • Brist på engagemang från målgruppen “Inte en enkät till!!”

#3: Feedbackverktyg

Ett väldigt kraftfullt sätt att samla insikter från digitala kanaler är att använda feedbackverktyg som t.ex Usabilla eller Survicate. Det är en variant av enkät som ofta utformas som “tyck till”-knapp eller popups på webbplatser och i appar. På så vis kan man samla in feedback från kunder direkt där kunden befinner sig. Flera av verktygen har möjlighet till att sätta upp regelstyrda frågeformulär utifrån hur kunden svarar eller beter sig på sidan/ i appen.

Styrkor

 • Snabbt och enkelt att konfigurera och installera
 • Bra för mätning av användarupplevelse på webbplatser och i appar
 • “Always on” och fungerar bra för att mäta utveckling över tid

Utmaningar

 • Fokus på envägskommunikation.
 • Svårt att följa upp och fördjupa insikter/ställa följdfrågor
 • Kräver analys och uppföljning för att ge bra insikter

#4: Dataanalysverktyg

Digitala analysverktyg som Hotjar, Google analytics, A/B-testningsverktyg är väldigt kraftfulla för att analysera stora datamängder om generell användning, användbarhet och optimering av digitala tjänster. Genom att följa användarbeteende som t.ex sidvisningar, unika användare, tid på sidan, bounce rate, heat maps etc. kan man få förståelse för användarnas behov och intressen och vad som fungerar eller inte fungerar. Verktygen innehåller ofta enkla överblickbara rapporter som kan användas i analys av användarbeteende och följa upp konverteringsmål.

Styrkor

 • Ger förståelse för hur digitala tjänster används
 • Insikter och analys för optimering av användbarhet och konvertering
 • Sammanställer stora datamängder automatiskt

Utmaningar

 • Kräver ofta teknisk kunskap för installation och konfigurering
 • Kräver specialistkompetens för att göra djupare analyser
 • Bra för att förstå var man har utmaningar, men inte alltid varför

#5: Sociala medier

Många företag använder sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn för att inspirera, konversera med och lyssna på sina kunder. Genom att vara aktiv i sociala medier så kan företag ha en aktiv dialog med sin målgrupp. Dessutom finns möjlighet att få insikter om sitt varumärke och målgrupp från sociala medier utanför sina egna kanaler/sidor genom att använda sociala lyssningsverktyg som t.ex. Mention.

Styrkor

 • Bra räckvidd
 • Möjlighet till dialog direkt med sin målgrupp
 • Effektivt för att jobba med engagemang och kundlojalitet

Utmaningar

 • Kräver monitorering och moderering
 • Utmaningar med integritet. Kommunikation sker öppet för alla
 • Svårt att samla ihop och sammanställa kvalitativa insikter
 • Inte säkert att din målgrupp är aktiv i sociala medier

#6: Videofrågor med Panelista - ditt nya verktyg i verktygslådan

image

Vi skapade Panelista för att göra det enkelt och roligt att snabbt involvera sin målgrupp och få nya insikter.

Panelista ger dig kvalitativ feedback från din målgrupp, lika snabbt och enkelt som det är att använda sig av ett enkätverktyg och utan att behöva investera tid och pengar i att sätta ihop en fokusgrupp eller boka intervjuer.

Med videofrågor i Panelista får man ett kraftfullt verktyg i verktygslådan för alla som jobbar med utveckling av produkter eller tjänster.

 • Kvalitativa insikter direkt från din målgrupp
 • Involvera din målgrupp med personliga videofrågor
 • Möjlighet till dialog och följdfrågor för djupare förståelse
 • Nå ut snabbt - du är igång på under 1 timme
 • Dela insikter enkelt med din organisation med snygga automatiserade rapporter

Läs mer om Panelista