Kommuner och regioner utvecklar ihop med sina invånare

Tillväxt, nyetableringar, stadsutveckling, digitalisering, utmaningar inom vård och omsorg, kompetensförsörjning. Ja, listan på utmanande områden för kommuner är lång och en förutsättning för att lyckas är att göra det tillsammans med sina invånare och företagare.

Att luta sig mot stora undersökningar man gör vid enstaka tillfällen räcker inte längre. Idag behöver kommuner och regioner vara snabbrörliga och lyhörda för sina målgrupper. Med Panelista får du en direktkanal till dina invånare och företagare och kan utveckla mer träffsäkert och ansvarsfullt.

image

För dig som jobbar med utveckling inom kommun eller region så är det viktigt att komma nära målgrupperna du utvecklar för. Det kan handla om mer generella utmaningar som att utveckla tjänster för jämlik vård eller få invånarnas perspektiv på större infrastrukturfrågor. Eller mer specifikt, att utveckla digitala tjänster på 1177, utforma kulturutbudet för olika målgrupper, utforma en innerstad där många företag vill etablera sig, höja kvaliteten i skola och utbildning, eller göra staden till ett attraktivt besöksmål.

Det är också ett sätt att leva upp till det demokratiska uppdraget med invånardialog på ett väldigt praktiskt och konkret sätt som gör att det utvecklas bättre tjänster mer resurseffektivt. Man tar tillvara på skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är väldigt stolta över att få vara en del av många kommuner och regioners dagliga arbete med att involvera sina målgrupper i sin utveckling. Här kommer ett axplock av exempel från våra användare och några av våra bästa tips för att lyckas med dina dialoger.

Invånarnas behov styr utvecklingen av de digitala tjänsterna

När Skellefteå kommun började utveckla en digital tjänst för vinteraktiviteter var de tidigt i behov av att veta vad invånarna vill ha för information inne i tjänsten, och hur de vill att den ska presenteras. Genom att sätta upp touchpoints med QR-koder på platserna de ville ställa frågor om, såsom i isrinken och längdskidspåret, fångade de besökaren direkt i aktiviteten. För att få bredare spridning skapade de även digitala touchpoints som de placerade på webben och i sociala medier. På bara några timmar samlade de in värdefull input att gå vidare med i utvecklingen av tjänsten.

Ett ytterligare område som Skellefteå kommun har riktat fokus på är villaägare i kommunen. Med en direktkanal till invånarna genom en panel får de en djup och kvalitativ dialog och kan ställa både breda frågor såväl som riktade områden som berör exempelvis avfallshantering, bygglovsprocesser, eller utvecklingen av att ställa om till ett grönare samhälle. Allt för att tillsammans med invånarna utveckla trivsamma miljöer, produkter och digitala tjänster som underlättar vardagen.

Hur ser morgondagens Kungsbacka ut? Den frågan ställde Kungsbacka kommun till sin invånarpanel för att ta reda på hur de kan skapa trivsamma miljöer och sociala mötesplatser för invånarna i kommunen. Med utforskande frågor kring vad som är viktigt när staden växer, hur de kan förbättra avfallssorteringen eller vad som behövs för att Kungsbacka torg ska bli en social mötesplats har invånardialog och företagardialog etablerats och Kungsbacka kommun har fått snabb feedback som ringat in vad som är viktigt här och nu såväl som i framtiden.

Kungsbacka kommun skickade vykort till de boende i kommunen där de gade placerat en touchpoint genom en QR-kod.
Kungsbacka kommun skickade vykort till de boende i kommunen där de gade placerat en touchpoint genom en QR-kod.

Panelista för att öka det hållbara resandet

Även kollektivtrafikbolag använder Panelista för att utveckla i närmare samverkan med sina målgrupper. Med målet att öka viljan att betala för sig i kollektivtrafiken vill Västtrafik, som har hand om kollektivtrafiken i Västra Götaland, förstå bakomliggande attityder hos unga. Genom att via sociala medier bjuda in till en panel fick Västtrafik ta del av unga personers kreativa idéer och tankar om resor och kollektivtrafik, en målgrupp som tidigare har upplevts som svår att nå. På så sätt fick de både idéer för snabba kommunikativa justeringar och idéer för långsiktiga sätt att möta den här målgruppens behov.

Att börja använda Panelista var ett steg för Skånetrafiken i att bli en ännu mer kundfokuserad organisation. De har olika paneler för olika syften och målgrupper såsom pendlare, seniorer, ungdomar och tågpersonal. Med dem testar de sina idéer, utforskar behov och utvecklar tjänster och erbjudanden. Ett av deras huvudsakliga mål är att förankra sina beslut med kunderna på ett snabbt och smidigt sätt, dels för att öka kundnöjdheten och kundinvolveringen och dels göra det på ett resurssmart sätt. Men även att skapa större förståelse inom organisationen för vad kunderna vill ha, genom att internt sprida insikterna och öppna upp möjligheten för fler kollegor att engagera sig med kunderna. .

Läs mer om hur Skånetrafiken arbetar för att få med sig hela organisationen.

Region Västmanland gick ut med en rad frågor på såväl sociala medier som på 1177.
Region Västmanland gick ut med en rad frågor på såväl sociala medier som på 1177.

Hur ser framtidens vård ut?

För att komma närmare hur framtidens vård ska utformas är en invånardialog ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till. Utvecklingsområdena är många, det kan vara allt från trygghetsfrågor inom äldrevården och hemtjänst, hur man kan förenkla användningen av digitala recept, utveckling av hälsotjänster, digitalisering eller bemötande inom vården. I Panelista för man dialog och samtal med de vars röst är viktig att den blir hörd.

I Region Västmanland lanserade man självprovtagning för HPV-virus för kvinnor och ville förstå frågor och funderingar kring provtagningen och hur man kan få fler att göra det. I det medföljande brevet till utskicket av provtagningsmaterialet har de placerat en QR-kod med en touchpoint. I videofrågan möts patienten av en barnmorska som undrar “Hur känner du inför att ta HPV-självprovet?”. Dialogerna gör att de kontinuerligt kan förbättra sin självvårdstjänst, kommunikation och skapa ökad förståelse och trygghet för patienten.

Med Panelista Survey ställde Region Västmanland ytterligare frågor kring framtidens vård. De gjorde en undersökning med sex frågor av kvalitativ karaktär, som de placerade på 1177 och i inlägg på Facebook. På bara några dagar hade de fått nästan 500 svar och med hjälp av AI:n i Panelista hade de direkt en färdig analys redo att presenteras för kollegorna.

Region Örebro arbetar utifrån Nära vård och frågeställningen: Hur kan vi på ett enkelt sätt engagera och involvera människor i de frågor och beslut som berör dem? För att få djupare förståelse valde Region Örebro att sätta upp tre paneler under en tidsbegränsad period för att prata med invånare, medarbetare och chefer. Engagemanget i panelerna var stort och de fick ta del av personliga berättelser om människors upplevelser av mötet med vård och omsorg och vad de tycker är viktigt i relationen, men även hur de ska ta till vara på kunskap från den operativa verksamheten. En bonus var också att de kunde sprida positiv feedback internt med röster från riktigt goda erfarenheter från vården.

Folktandvårdens panel rekryterades genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök.
Folktandvårdens panel rekryterades genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök.

Ett annat exempel på utformning av vårdbesök är Folktandvården i Västra Götalandsregionen som ställer frågor till en patientpanel och genom touchpoints i väntrum om framtidens vårdbesök. De utforskar behov och idéer för att förbättra mötet mellan tandvårdspersonal och patienter och underlätta processer som till exempel incheckning på mottagningen och betalning efter besök. Panelen rekryterades i första hand genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök.

Tips från Panelista:

  • Involvera målgrupperna tidigt i projektet för att undvika felsatsningar och fokusera på rätt behov från början.
  • Använd direktdialogen för att få målgruppernas perspektiv och säkerställa relevanta lösningar som möter deras behov.
  • Samskapa med invånarna för att skapa stort värde med små insatser, integrera deras input både för långsiktiga strategier och omedelbara behov och stärk samtidigt deras engagemang och förtroende för verksamheten.

Oavsett vilken utmaning ni står inför är ett första steg att etablera en direktkanal med era invånare genom Panelista. Vi hjälper er att hitta rätt angreppssätt utifrån vår expertis och erfarenhet. Kontakta oss så pratar vi mer!