Så sänkte Södra tröskeln för att jobba kundinvolverat

image

Vi har verkligen fått bort tröskeln kring att arbeta kundinvolverat! Nu har vi direkt tillgång till fler än 100 personer som vill vara med och bidra. Skogsägarpanelerna hjälper oss också i ambassadörsskapet internt kring att involvera medlemmarna.

Södra

Södra är en skogsindustrikoncern som ägs av 52 000 skogsägare. Södra förädlar ägarnas skogsråvara till förnybara, klimatsmarta produkter som exporteras till en internationell marknad. En del ser en skog. Södra ser klimatnytta, långsiktig ekonomisk tillväxt och innovationskraft som aldrig slutar växa.

Inom affärsområdet Södra Skog jobbar man bland annat med tjänster som gör det enkelt att vara skogsägare, och man var det allra första företaget att använda Panelista. Idag har man Skogsägarpanelen som är lite bredare och Södras utvecklingspanel som är helt fokuserad på utveckling av digitala tjänster för skogsägarna.

Vi på Panelista ställde några frågor till Kristin Lindell, Aron Olbers och Christoffer Stampe i affärsutvecklingsteamet på Södra Skog. På bilden: Lina Johansson, Affärsutvecklare Södra Skog. Foto: Södra.

Ni var både pionjärer med Panelista och utökar kontinuerligt användningen, hur kommer det sig?

Kristin: Vi är inne på andra året och har numera två paneler med skogsägare för olika syften. Panelista lät tidigt som ett väldigt bra verktyg för när vi jobbar med att skapa produkter och tjänster som gör det roligare och enklare att vara skogsägare. Vi vill skapa motivation att vara en aktiv skogsägare, och tanken var redan från början att bredda och förenkla kontakten med våra skogsägare.

Aron“Utveckling som gör skillnad” är vårt motto och det vi försöker göra. Det handlar om att omsätta det vi lär oss till riktiga strategier, appar, tjänster osv. Skogsägarnas perspektiv är jätteviktigt för oss, så att vi kan skapa träffsäkra saker för dem. En viktig del är att undvika vår egen bias, att snabbt få in andra perspektiv för att tidigt verifiera eller falsifiera våra hypoteser.

Hur går det?

Christoffer: Det går väldigt bra! Våra paneler är viktiga i vår kundcentrerade utveckling för att snabbt kunna få feedback på saker som är på väg eller under utveckling. För att förstå vad medlemmarna värderar högt, så det inte bara blir fokus på det vi värderar högt. Det framgår snabbt att det inte alltid är samma.

Kristin: Det har verkligen lossnat! Det har blivit väldigt naturligt att skicka ut videofrågor till våra skogsägare och diskutera svaren digitalt. Det har poppat upp behov på olika platser inom Södra, och det finns en tydlig nyfikenhet kring våra paneler i organisationen.

Aron: Ja, vi involverar andra på Södra när det är frågor relevanta för dem, och delar anonymiserade rapporter med projektgrupper. Vi diskuterar också resultaten i vårt team för fler perspektiv.

Hur känns det med frågor i videoformat?

Kristin: Jättebra, det är väldigt trevligt och personligt att ta del av videorna. Även om det krävs lite mod i början att spela in video, så ser vi att det skapar mycket engagemang. Det blir också tydligt då man kan säga rätt mycket på 30 sekunder video och trycka på det som är viktigast.

Aron: Ja, vi har sänkt våra egna trösklar och släppt att försöka få det perfekt, då vi märker att det uppskattas att vi pratar med medlemmarna på det här sättet.

Hur rekryterar ni panelister?

Aron: Vi har valt ut skogsägare med hjälp av vårt CRM-verktyg. När det är en mer generell panel så slumpar vi fram ett urval med vissa ramar, i andra fall så har vi valt ut t ex. aktiva appanvändare. Sedan bjuder vi in med mail från våra egna epostadresser för att understryka det personliga och att det är vi som kommer att ta ansvar för de inspel vi får.

Vilken typ av frågor ställer ni?

Kristin: Vi ställer frågor av lite olika karaktär. Allt från breda öppna frågor, och hela vägen till feedback på specifik design. Vi vill både förstå grundläggande behov och inhämta synpunkter på specifika delar.

Aron: Ibland är det så enkelt som att förstå vad skogsägarna använder för ord och språk, hur man formulerar sig. Så att vi kan formulera oss på rätt sätt.

Christoffer: Vi utforskar behov, prioriteringar och om vi missat något som är viktigt för skogsägarna. Ibland bredare, ibland väldigt specifikt som t ex. “Vilka notifieringar vill du få från Södras nya app Min skogsgård?”

Vad har varit svårast?

Christoffer: Det är ibland en utmaning att formulera bra frågor som är tydliga men inte för riktade, men vi blir bättre och bättre.

Aron: Att stå framför kameran, framförallt i början. Det är färre tagningar nu och jag vågar släppa ut videos även när jag säger fel. Det är helt klart värt det då vi inte hade fått samma respons eller haft samma samtal om det var bara en skriven fråga. Det blir tydligt att vi investerar i relationen med våra skogsägare på ett personligt sätt.

Vad har varit bäst?

ChristofferVi har verkligen fått bort tröskeln kring att arbeta kundinvolverat, vi har ju direkt tillgång till fler än 100 personer som vill vara med och bidra!

KristinSkogsägarpanelerna hjälper oss också i ambassadörsskapet internt kring att involvera medlemmarna. Tack vare våra paneler så kan vi visa på något konkret som man kan ta på för att jobba på det här sättet. Vi har blivit gänget med Skogsägarpanelen.

Aron: Det har varit ett jättelyft och gjort det enkelt att ha en dialog. Medlemmarnas riktiga ord är superviktiga, det ökar vår motivation till att göra ännu bättre och mer träffsäkra saker. Jag vill bara understryka igen hur bra den här tjänsten är!

Tack Kristin, Aron och Christoffer! Läs mer om Panelista här .