Designa med kunderna och dubbla dina affärsresultat

image

McKinsey-studien “The business value of design” studerade 300 publika företag under en femårsperiod och kunde se att de företag som satsade mest på design och kundnära utveckling också presterade bäst affärsresultat. De mest designfokuserade levererade nästan dubbelt så bra resultat som sina branschkollegor!

Många framgångsrika startups har visat hur man fattar bättre beslut genom att prototypa och jobba agilt och iterativt med sin utveckling och kontinuerligt involvera sina kunder. McKinseys studie visar att många etablerade företag ligger efter när det gäller att ta in synpunkter från kunder och användare i sin utveckling. Mer än hälften av företagen medgav att de inte hade någon direktkanal för att ställa frågor till sina kunder. Det här är problematiskt eftersom många affärsutvecklare, service designers och produktägare idag är skolade för att jobba nära kunder och testa, mäta och vidareutveckla, men begränsande ledarskap och strukturer försvårar tillgången till direktdialoger med kunder.

Den tydliga lärdomen av detta är att utveckling i både små och stora företag bör sätta kunden i fokus för sina affärsbeslut. Och att ledarskapet kan skapa förutsättningar för detta genom att öppna möjligheter för designers och utvecklare att få direktkontakt med sina användare. Det är dags att lämna tiden bakom oss då kundkontakter måste trattas genom ansvariga säljare eller återförsäljare.

5 enkla sätt som hjälper dig och ditt företag att komma igång:

  1. Ta med kunderna i visionen. Bryt ner till konkreta mål för kundnöjdhet som kan följas upp regelbundet av de som driver utveckling.
  2. Besluta om ett pilotteam med representanter från analys/marknad, utveckling och sälj, alltså ett tvärteam mot traditionell organisation. Se till att de får tillgång till verktyg för kontinuerlig dialog med kunderna och löpande kan utforska idéer och utvecklingsteg. Läs mer om Panelista kan hjälpa till.
  3. Få ner mandaten för prioriteringar och beslut i organisationen till de team som kan utföra förändringar. Ge teamen möjlighet att testa verktyg och etablera direktkanal med kunderna. Läs mer om konkreta tips för att göra produktutvecklingen mer träffsäker i artikeln 5 tips för att öka takten i er produktutveckling.
  4. Bidra till en tillåtande kultur och låt alla i organisationen få möjlighet att ställa frågor direkt till kunder. Läs mer om hur i artikeln din verktygslåda för kundinsikter
  5. Säkerställ att din organisation fångar upp engagerade kunder. De som varit med i fokusgrupper, utmärkt sig i kundundersökningar eller engagerat sig i andra forum. Med Panelista kan dina medarbetare enkelt samla dessa kunder i paneler för att enkelt ställa löpande frågor. Då har ni ingen startsträcka alls till nya kundinsikter. Läs mer om Panelista här.

Det är varje kunds rättighet att få vara med och engagera sig och varje företags skyldighet att öppna upp sig och prata med sina kunder. På så sätt kan du ge dina kunder bättre tjänster och genom att bli mer träffsäker kan du öka ditt företags resultat. Så släpp sargen och låt dina medarbetare prata med kunderna!

P.S. Vill du läsa hela McKinsey-studien hittar du den här:

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design