Inspiration och tips för en engagerad kundpanel

Paneler ger dig möjlighet att samla in kvalitativ feedback från många på bara några timmar. Du bjuder in ett urval av dina kunder till en panel, skickar ut videofrågor, får ett flöde med svar och kan ställa följdfrågor när du vill.

Börja med att fundera på var dina kunder finns

  • Vem vill du prata med? Har du en viss målgrupp i åtanke? Såsom ett specifikt kundsegment, en åldersgrupp, invånare, resenärer, patienter, osv.
  • Vad vill du ta reda på? Är det ett projekt på gång där du behöver ett perspektiv utifrån? Vill du utforska ett område eller testa idéer?
  • Hur når du din målgrupp? Har du kontaktuppgifter eller finns din målgrupp till exempel på sociala medier?

En panel kan bestå av allt från 30–200 personer beroende på vilken målgrupp det är och vad du vill prata om. Över tid får du i regel svar från cirka en tredjedel av panelisterna på en videofråga. Kom ihåg att det handlar mer om att få de kvalitativa insikterna som tar dig vidare i ditt arbete, än att få så många svar från så många som möjligt.

Bred eller nischad panel? Båda funkar! Det finns de som börjar med en bred panel för att komma igång med ett mer kunddrivet arbetssätt. En bred panel underlättar också för kollegor att delta och ställa frågor inom sina specifika områden.

Inspireras av andra panelistaanvändare

Vi har pratat med några av våra kunder inom både privat och offentlig sektor som numera jobbar med en självklar personlig dialog med sina kunder, användare, invånare och medlemmar genom kundpaneler. De har bjudit in ett urval av sina målgrupper till olika paneler. Nu ställer de frågor i korta videos som skapar engagemang och ger agerbar feedback av hög kvalitet.

Vi vill uppmuntra dig att utforska nya sätt att använda Panelista och samtidigt ge dig möjlighet att bli inspirerad av andra användare. Här nedan hittar du några exempel på hur du kan hitta din målgrupp och skapa panelinbjudningar via e-post, sociala medier och på andra kreativa sätt 🙂

Etablera ett kunddrivet arbetssätt

Både Kombispel och Gustavsberg kände ett stort behov av att ta kund- och användarperspektivet på allvar i utvecklingen av deras respektive verksamheter. Gustavsberg ville prata med badrumsentusiaster i alla åldrar medan Kombispel bjöd in sina kunder som tidigare involverades via vanliga enkäter till sin nya kvalitativa panel.

Kombispel hade redan kontaktuppgifter till sina kunder, så för dem var det enklaste sättet att bjuda in till panelen genom ett dedikerat utskick via e-post.

Gustavsberg lyckades med en snabb målgruppsinriktad rekrytering via sociala medier. Genom sponsrade inlägg på Facebook och Instagram lyckades de inom några dagar att få panelen med konsumenter, inredare och installatörer på plats.

Gustavsberg lyckades med en snabb målgruppsinriktad rekrytering med sponsrade inlägg på Facebook och Instagram. Kombispel hade kontaktuppgifter till sina kunder, så där var ett dedikerat mailutskick den enklaste vägen för att bjuda in till sin panel.
Gustavsberg lyckades med en snabb målgruppsinriktad rekrytering med sponsrade inlägg på Facebook och Instagram. Kombispel hade kontaktuppgifter till sina kunder, så där var ett dedikerat mailutskick den enklaste vägen för att bjuda in till sin panel.

Utforska ett specifikt affärsområde

Efter att ha lanserat en helt ny slags försäkring och tjänster för sällskapsdjur ville Agria undersöka kundbehoven bland hästägare. Med ett personligt mail bjöd Agria in ett brett urval av sina kunder som ledde till en panel med hästägare varierande utifrån bland annat ort, typ av försäkring och hästens ålder.

Från hästar till hästkrafter. Parallellt med en etablerad panel med privatkunder av Bilias alla varumärken, var det dags att också involvera Bilias företagskunder. En panel med B2B-kunder rekryterades via mail, och under kundsamtal via säljkåren. Ibland kan det krävas kreativitet och lite tålamod för att nå ut till en upptagen och eftersökt målgrupp.

Göteborg Energi hade ett liknande tankesätt som Bilia när de startade upp sin tredje panel. Förutom ett personligt mail, så nådde de även ut till sina företagskunder via en puff på företagsportalen. För att få veta lite mer om vem som valde att gå med i företagspanelen, skapade Göteborg Energi ett formulär där man kunde lämna uppgifter som roll och företag när man signade upp sig.

Med ett personligt mail bjöd Agria in ett brett urval av sina kunder. Bilia rekryterade till sina respektive paneler  via mail och genom kundsamtal via säljkåren. Förutom ett personligt mail, så nådde Göteborg Energi även ut till sina företagskunder via sin företagsportal.
Med ett personligt mail bjöd Agria in ett brett urval av sina kunder. Bilia rekryterade till sina respektive paneler via mail och genom kundsamtal via säljkåren. Förutom ett personligt mail, så nådde Göteborg Energi även ut till sina företagskunder via sin företagsportal.

Nå ut till en efterfrågad målgrupp

Med målet att öka viljan att betala för sig i kollektivtrafiken vill Västtrafik förstå bakomliggande attityder hos unga. Många unga vuxna är i övergången till att börja betala för sig själva efter att ha haft gratis skolkort via sina kommuner i många år. De står också inför att skapa nya vanor i kollektivtrafiken. Därför känns det extra relevant att få en dialog med dem för att ta del av deras kreativa idéer och tankar om resor och kollektivtrafik. För att nå ut till resenärerna i åldrarna 15–25 valde Västtrafik att rekrytera genom inlägg i sociala medier såsom Instagram stories och på Linkedin. Rekryteringen till panelen blev klar på mindre än ett dygn, vilket var oväntat snabbt och framgångsrikt.

Visit Sweden har som mål att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål - genom att leda mot ett mer medvetet resande. Vad vore då mer lämpligt än att prata med de som semestrar i Sverige? Visit Sweden var aktiva med rekryteringen till sina paneler för både svenska och utländska turister under en hel sommar. Naturföretagare över hela landet placerade videofrågor genom QR-koder (touchpoints, där du fångar besökaren mitt i upplevelsen, läs mer här) på vandringsleder, kajakuthyrningar och campingplatser. De som svarade och lämnade sina e-mailadresser bjöds in till en panel. Utöver det rekryterade de till panelen genom en Instagram story. Nu har Visit Sweden tillgång till personer med stort intresse för Sverige och natur för att skapa och dela kunskap tillsammans med landets naturturismföretagare.

Om du vill prata med en nischad målgrupp kan det krävas en dos kreativitet, initativförmåga och uthållighet för att komma i kontakt med dem. Folktandvården i Västra Götalandsregionen vill förbättra mötet mellan tandvårdspersonal och patienter och underlätta processer som till exempel incheckning vid besök. Målgruppen för deras undersökning var besökare hos specialisttandvårdens fysiska mottagningar. Eftersom tillgången till ett begränsat antal patienter begränsade antalet potentiella panelister var det viktigt att rekrytera panelen på ett effektivt sätt. Panelen rekryterades i första hand genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök.

Det finns många olika möjligheter att rekrytera till en panel och vi hjälper gärna till att inspirera och bolla idéer.

Folktandvårdens panel rekryterades genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök.

Naturföretagare över hela landet placerade videofrågor genom QR-koder på vandringsleder, kajakuthyrningar och campingplatser. De som svarade och lämnade sina e-mailadresser bjöds in till en panel.
Folktandvårdens panel rekryterades genom affischer i väntrummen, en plats där patienterna har möjligheten att ta till sig information under ett tandläkarbesök. Naturföretagare över hela landet placerade videofrågor genom QR-koder på vandringsleder, kajakuthyrningar och campingplatser. De som svarade och lämnade sina e-mailadresser bjöds in till en panel.

Några slutsatser och tips

Det finns bara en rätt tajming och det är att starta upp din panel nu. Kombispel satte till exempel igång med rekryteringen precis innan sommaren och Visit Sweden rekryterade till sin panel under hela sommaren. Det är viktigt att inte underskatta din målgrupp och deras vilja att bidra, oavsett ålder eller årstid. Kombispels kunder och panelister har i genomsnitt en ålder på cirka 70 år, medan Västtrafik framgångsrikt rekryterade unga vuxna i åldern 15-25 år.

När det gäller att forma panelen kan vissa välja att börja brett medan andra väljer att nischa panelen från början eller komplettera med en expertpanel längre fram. Ibland kan rekryteringen gå snabbare än väntat, från några dagar till flera veckor, medan det ibland kräver mer kreativitet och tålamod. Vissa frågor eller tjänster engagerar mer än andra.

Med din panel kan du etablera ett kunddrivet arbetssätt och snabbt få agerbar feedback. Våga testa nu! Vi och många Panelista-användare finns där längs vägen.

Posts